Køreskole Christianshavn

Køreskole Christianshavn - tag kørekort

Smile N Drive er en erfaren køreskole på Christianshavn, hvor du vil møde en professionel læring og sparring i en uformel tone. Vi mener du kommer længst med et smil på læben, og at vi samtidig har det sjovt sammen på din vej mod dit kørekort.

Vi giver dig de bedste rammer for at du kan føle dig så tryg som muligt, lige fra vores hyggelige teorilokaler til kørslerne i bilerne

Smile ´N Drive køreskole Christianshavn

Vi gør, som lokal køreskole på Amager, meget ud af at prøve at synliggøre den reelle pris på dit kørekort, og det betyder at der her på køreskolen ikke er nogen skjulte priser.

Kørekort pris

Idag er kørekort ikke en billig investering, og det er derfor vigtigt at du har en god fornemmelse af, hvad det reelt vil koste, så du ikke får dyre og ubehagelige overraskelser efter din opstart på kørekort.

Derfor er ALT hvad du behøver for at erhverve et kørekort også indregnet i prisen på vores køreskole fra start af. 

Smile N Drive Køreskole Amager
Smile N Drive Køreskole Amager

Smile ´n drive Køreskole Christianshavn info

Alt det praktiske du får brug for at vide omkring at tage kørekort hos Smile N Drive.

Lovpakken

Hvad indeholder en lovpakke?

 • 29 lektioner teori
 • 4 intro-lektioner på lukket bane
 • 16 lektioner a´45 min eller 8 lektioner a 90 min på de almindelige veje med en kørelærer ved din side
 • 4 lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane)

ALT du behøver vide omkring at tage kørekort

Betingelser for
at få et kørekort

For at få et kørekort er det nødvendigt man følger et uddannelsesforløb på en køreskole. Dette undervisningsforløb skal følge en undervisningsplan.

Kørekort forløb

For at få et kørekort er det nødvendigt man følger et uddannelsesforløb på en køreskole. Dette undervisningsforløb skal følge en undervisningsplan.

Et uddannelsesforløb består af manøvrebane undervisning, teoriundervisning, praktisk køreundervisning samt undervisning på en glatbane.

1. Teoriundervisning og Manøvrebane

Undervisningen er bygget sådan op at man først modtager teori undervisning som er målrettet det man efterfølgende skal ud og prøve i praksis på henholdsvis manøvrebane, praktiske kørelektioner på vej samt på glatbane.

Teoriundervisningen foregår over 8 teori aftener.

Manøvrebane

Man skal på manøvrebane en enkelt gang. Dette foregår efter de første 2 teoriaftener.

Efter 3 teori aften skal man første gang på vej. De praktiske undervisnings lektioner foregår i en køreskole bil i ledsagelse af en uddannet kørelærer.

Teoriprøve

Efter den 8. teoriaften er man undervisnings mæssigt klar til at ville kunne komme til en teoriprøve.

Når teoriprøven er bestået er man i praksis klar til at kunne gå til en praktisk køreprøve. Book dit kørehold på Smile N Drive Køreskole på Christianshavn.

2. Glatbane

Det er vigtigt at du inden din praktiske køreprøve har været på glatbane. Dette foregår på en lukket bane. Banen bringes, ved hjælp af vand og et gummiunderlag, i en tilstand der simulerer glat føre. Eleven vil så skulle gennemføre en række øvelser på henholdsvis tørt og glat underlag.

3. Køretimer - sjove og lærerige kørelektioner

Inden køreprøven er det vigtigt du rent faktisk også er klar til en køreprøve. For langt de flestes vedkommende kræver dette ekstra køre lektioner. De 8 lektioner inkluderet i lovpakken er desværre for langt de fleste, ikke nok til at være på det niveau der kræves for at kunne bestå sin køreprøve.

4. Køreprøve

Når du er klar til din køreprøve så vil din kørelærer booke en køreprøve tid. Her vil du sammen med din kørelærer møde op til køreprøven, og så skal du ud og køre en tur med en venlig prøvesagkyndig.

Straks efter denne tur med den prøvesagkyndige er køreprøven slut, og du vil umiddelbart efter få at vide om køreprøven er bestået eller ikke bestået.

Er prøven bestået så vil du få udstedt et midlertidigt kørekort som du vil kunne køre med til du modtager dit rigtige kørekort med posten.

Beståes køreprøven ikke vil du skulle op til en ny køreprøve.

Smile N Drive Køreskole Amager

Køreprøvens gennemførelse

En køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk køreprøve.

Teoriprøven

Efter endt teoriundervisning er tiden kommet og du er klar til en teoriprøve.

Dette foregår hos et af færdselsstyrelsens prøvesteder.

 • Her møder du op den aftalte dag på aftalte tidspunkt. Det er vigtigt at pointere at du møder op til tiden. Dørene lukkes ved aftalt mødetid.
 • Med sig til din teoriprøve skal du medbringe din lektionsplan, din ansøgning og dit gyldige pas.
 • En prøvesagkyndig vil være til stede både før og under prøven. Prøvesagkyndig vil vejlede eleverne om prøvens gennemførelse og vilkår inden du går igang.
 • Teoriprøven består af 25 billeder hvor der til hvert billede vil være et antal spørgsmål med “ja” eller “nej” svar muligheder.
 • Efter endt prøve vil prøven blive rettet igennem af prøvesagkyndige og resultatet vil blive overleveret eleven.
 • Er teoriprøven bestået er du klar til at kunne blive indstillet til et praktisk køreprøve.
 • Er teoriprøven ikke bestået vil du skulle op til ny teoriprøve.
 • Prøven varer ca 30 minutter.

Praktisk Køreprøve

Når teoriprøven er bestået vil du kunne komme til en praktisk køreprøve. Dette foregår også ved et af færdselsstyrelsens prøvesteder.

 • Her møder du op til aftalte tid i selskab med din kørelærer. Prøven vil foregå i den køreskole bil du har brugt i dine praktiske kørelektioner.
 • Du vil skulle medbringe din lektionsplan, din ansøgning samt dit gyldige pas.
 • Prøven vil foregår under instruktion og i ledsagelse af en prøvesagkyndig.
 • Den prøvesagkyndige vil, til en start, gennemgå ansøgning og lektionsplan.
 • Den prøvesagkyndige vil herefter vejlede om prøvens gennemførelse og vilkår.
 • Til en start vil du få nogle tekniske spørgsmål omkring bilens udstyr, motor, lygter, dæk, støddæmpere mm.
 • Hvis du klarer disse spørgsmål tilfredsstillende så vil du skulle ud og køre en tur med den prøvesagkyndige.
 • Den prøvesagkyndige vil tydeligt dirigere en vilkårlig tur rundt. Denne køretur skal min. vare 25 min.
 • I løbet af denne køretur vil indgå øvelser i form af feks.
  – bak om hjørne
  – 3 punkts vending
  – parallel parkering
  – forlæns eller baglæns indkørsel i parkeringsbås.
 • Efter endt køreprøve vil den prøvesagkyndige evaluere køreprøven. Du vil umiddelbart efter prøvens afslutning få besked om prøven er bestået eller ikke bestået.
 • Beståes køreprøven vil du få et midlertidigt kørekort udleveret umiddelbart efter prøvens afslutning.
 • Beståes køreprøven ikke vil du skulle op til en ny køreprøve.
Smile N Drive Køreskole Amager

Dokumenter der skal bruges ved
ansøgning om kørekort

For at kunne blive indstillet til en teoriprøve skal du have udfyldt en ansøgning.

Denne ansøgning vil følge dig gennem hele forløbet.

Ansøgningen skal, tilsammen med en lægeerklæring, et færdselsrelateret førstehjælpsbevis og et gyldigt pas billede, afleveres hos borgerservice for godkendelse.

Er du startet op som under 18 årige, så vil der ligeledes skulle vedlægges en samtykke erklæring underskrevet af elevens forældre.

Efter godkendelse hos borgerservice vil du kunne bookes til en teoriprøve.

Ansøgningen får du herefter retur og den vil du nu skulle medbringe, tilsammen med din lektionsplan, til henholdsvis manøvrebane, glatbane, teori- og køreprøve.

Til teori- og køreprøve vil du ligeledes skulle medbringe et gyldigt pas.

Smile N Drive Køreskole Amager
Smile N Drive Køreskole Amager

manøvrebane og glatbane

Inden du kommer ud og køre på vej, skal du først ud og køre på en lukket øvelsesplads, en såkaldt manøvrebane.

Manøvrebane - første gang du kører bil

Manøvrebanen er første gang du sætter dig bag rattet i en bil og kører selv.

På manøvrebanen skal du gennemføre mindst 4 lektioner a 45 minutters varighed.

Du fører selv køretøjet efter instruktion fra underviseren.

På manøvrebanen vil du blive undervist i følgende manøvre:

 • forberedelse til kørsel
 • igangsætning og standsning
 • kørsel i 8-tal
 • forlæns og baglæns kørsel med målbremsning
 • forlæns og baglæns slalom
 • parkering ved vejkant
 • vending
 • parkering i båse
 • kørsel i 2. gear.


Ansøgningen samt lektionsplanen skal umiddelbart efter afslutning af kørsel på lukket øvelsesplads, udfyldes og underskrives af både elev og instruktør.

Glatbane

På glatbane skal du gennemføre minimum 4 lektioner a 45 minutters varighed.

Du kan tidligst komme på glatbane, når du har gennemført samtlige obligatoriske lektioner i teori samt alle kørelektioner frem til det køretekniske kursus på det køretekniske anlæg (glatbanen).

Både glatbane og tør bane

Øvelserne på køreteknisk anlæg foregår ikke alene på glatbane. Øvelserne gennemgåes først på tør bane.

Når hver øvelse er udført på tør vejbane, gentages manøvren på glatbane, så du lærer hvor meget hastigheden skal reduceres på glat vejbane for sikkert at kunne udføre den tilsvarende øvelse, du lige har gennemført på tør bane.

Manøvrerne under kurset på køreteknisk anlæg tager udgangspunkt i følgende forhold:

 • vejgreb og belæsning
 • hastighed
 • bremselængde
 • centrifugalkraft og vejgrebets udnyttelse
 • hindringer på vejbanen
 • genvindelse af vejgreb efter udskridning
 • bevare herredømmet efter kørsel ud over høj kant


Ansøgning samt lektionsplan skal umiddelbart efter afslutning af glatbanen udfyldes og underskrives af både elev og instruktør.

Smile N Drive Køreskole Amager

Kørekort priser

Tjek vores fornuftige og gennemsigtige kørekort priser ud. Du kan nemt overskue hvad et kørekort koster.

Kørekort 17 år

Siden 1. januar 2017 har det været tilladt for 17-årige at tage kørekort, men der gælder visse regler du skal opfylde.

Kontakt os

Tag dit kørekort hos os. Du kan starte på køreskolen, når du er 16 år og 9 måneder. Find dit kørehold og tilmeld dig.

Kørelærere

Mød dine erfarne og professionelle kørelærere Lars og Michael, og de andre. Det skal være en god oplevelse at sætte sig ind på førersædet for første gang.

Om køreskolen på Christianshavn

Vi har stor fokus på tryghed og sikkerhed hos vores elever, så de klarer sig flot til både teoriprøve og køreprøve.

Generhvervelse af kørekort

Har du mistet dit kørekort og derfor skal til en kontrollerende køreprøve, skal du både bestå en teoriprøve og en praktisk prøve.